Từ 1/9 Upload69.Net chuyển sang GreenUpload.Com. Mời các bạn qua sử dụng greenupload.com.

Sau 30/9 UPload69.NET sẽ không login được nữa. Tuy nhiên mọi hình ảnh đã được BQT backup.